شرکت مهندسی  بازرگانی مهـرکـام تجـارت در سال 1394 با همکاری مجموعه ای از نیروهای متخصص و کارآمد فارغ التحصیل دانشگاههای معتبر بین المللی در رشته های
بازرگانی، صنایع و و معادن، کشاورزی، مدیریت و حقوق بین الملل به منظور تضمین حضور موثر  شرکت ها و تجار ایرانی در بازارهای بین المللی اغاز به کار نمود.
این شرکت متعاقبا در سال 1399 و با ادغام در گروه بزرگ تر و بین المللی مهرکام تجارت کاسپین به طور جدی وارد تجارت بین المللی انواع نهاده های غذایی و دام و طیور گردید.
دفتر اروپایی گروه در شهر ژنو کشور سویس امکان ارتباط مستقیم و موثر با تمامی شرکت های بزرگ تامین کننده غلات و مواد غذایی و همچنین تامین خدمات مالی و فنی و
مهندسی مورد نیاز بخش های مختلف صنایع کشور را فراهم میکند.