هیتر گلخانه ای چیست ؟

با صنعتی شدن و پیشرفت روبه جلوی کشاورزی و دامداری مرغداری ها و با در نظر گرفتن بحث بازخورد , اکثر صاحبان این گونه از کسب و کار ها را برآن داشته تا در جهت استفاده بهینه از انرژی به دنبال برترین تکنولوژی ها جهت سرمایش , گرمایش , تهویه سالن های خود باشند .هیتر ها بهترین عناصر گرمایش جهت استفاده در مرداری ها و گلخانه های صنعتی هستند . ورود بخاری های صنعتی را میتوان تحولی شگرف در این مشاغل نامید .

sl_Untitled-1121-1

مزایای هیتر های صنعتی

1- نسبت مناسب هزینه پرداختی به بازدهی دستگاه
2- انتخاب حرارت به مقدار مناسب و دقیق
3-خراب شدن اندک هیتر ها
4- تنظیمات هوشمند
5- امنیت و ایمنی بالا