اقتصاد پویای ایران به عنوان یکی از قوی ترین اقتصاد های کشور های خاورمیانه و غرب اسیا برای تامین مواد اولیه بخش های مختلف صنایع و خدمات خود نیاز به واردات انواع محصولات مصرفی و تولیدی دارد.
گروه مهرکام تجارت کاسپین با توجه به اشراف اطلاعاتی به نیاز های بازار، نسبت به تامین کالا های مورد احتیاج بازارایران با مناسب ترین قیمت ها و از معتبر ترین تولید کنندگان بین المللی اقدام می نماید،
با توجه به نیاز های جمعیت رو به افزایش ایران به مواد غذایی با کیفیت، گروه مهرکام تجارت کاسپین به طور مشخص در امر واردات مواد غذایی خام و فراوری و تکمیل انها نیز اقدام میکند.