1- تخلخل هوایی عالی
الیاف نارگیل حتی زمانیكه از آب اشباع شده باشد تخلخل هوایی بسیار خوبی را دارا بوده و با كاربرد صحیح موجب افزایش رویش بذر, ریشه، گل و میوه در گیاهان می شود. این نتایج در بخش صیفی بخصوص گوجه فرنگی و نیزدر بخش تولید گلهای شاخه بریده بخصوص گل رز و گل لیلیوم و در بخش کاشت بذر درخت و درختچه قابل توجه بوده است.

2- ظرفیت نگهداری بسیار خوب آب
ظرفیت نگهداری آب در هر قالب کوکوپیت فشرده 7 تا 10 لیتر آب بوده و رطوبت را بیشتر از پیت موس به خود جذب و گیاه به سرعت رشد می كند و كیفیت گیاه را بخصوص در شرایط آب و هوایی خشك تا زمان فروش حفظ می نماید.

3- آبیاری بهینه

كوكوپیت بر خلاف پیت موس رطوبت را حتی از یك هوای خشك جذب میكند این سهولت خیس شدن و خصوصیت زهكشی سریع الیاف نارگیل بدان معنی است كه الیاف نارگیل نیازی به آبیاری مكرر و در فواصل كوتاه ندارد . این امر منجر به كاهش مصرف كود و هزینه كمتر آبیاری میگردد.

4- کاهش زمان جوانه زنی (Germination) ورشدسریعریشه

كیفیت ذاتی الیاف نارگیل, در دسترس بودن آب و هوای بهینه برای ریشه دارنمودن سریع و تكثیر ایده آل گیاه می باشد. در بسیاری از موارد این امر منجر به سرعت بیشتر ریشه دارشدن قلمه ها در طول سال و نیز استفاده بهینه از فضای گلخانه و تجهیزات می گردد.

  5- فاقد علف هرز و هرگونه بیماری های ناشیاز خاك

کوکوپیت به دلیل آنكه الیاف نارگیل (Coir ) بالاتر از سطح زمین رشد می كند ، هیچگونه بذور علف هرز و بیماریهای ناشی از خاك را به همراه ندارد.

6- ماندگاری

کوکوپیت برخلاف تمامی رقب هایش این است که دیرتر از بین میرود و به علت دارا بودن ماده چوبی (Lignin) به مقدار 45% این اطمینان را به وجود می آورد كه در محیط های کشت به خوبی به مدت زمان طولانی باقی بماند.
الیاف کوکوپیت در خاک به مدت 5 – 4 سال باقی مانده و از تراکم و فشردگی ذرات خاک جلوگیری کرده و محل مناسبی را برای رشد و توسعه ریشه فراهم می نماید.

7- محدوده PH ایده آل

کوکوپیت دارای PH ایده آل بین 5/6 تا 6/5 بوده و به خنثی نمودنPH خاك های قلیایی كمك می كند و موجب جذب مناسب مواد غذایی به ریشه خواهد شد.

 8- جایگزین مناسب

بهترین جایگزین مناسب برای پیت موس , پشم سنگ , ورمیكو لیت , پرلیت , سنگ خلل و فرج دار (Pumice) , خاك رس منبسط شده میباشد.

cocopeat_02

نحوه استفاده از کوکوپیت:
هر قالب کوکوپیت را در ظرفی محتوی 10-8 لیتر آب (جهت غنی تر نمودن کوکوپیت میتوان همراه آب مواد غذایی نیز اضافه نمود.) قرار داده و پس از جدا شدن الیاف از هم به صورت خالص یا به همراه پرلیت مورد استفاده قرار میگیرد.
حجم حاصل از باز شدن الیاف هر قالب تا 50 – 60 لیتر خواهد شد