با توجه به نیاز هر مجموعه (خانوادگی، ویلایی، پرورش ماهی، کشاورزی، مهد کودک، مراکز آموزشی و …) برای فراهم کردن زمینه داشتن یک استخر باید به دو نوع استخر اشاره کرد.

1. استخر هایی هستند که ثابت بوده و برای احداث آنها باید گود برداری شده و نیاز به هزینه های عایق بندی دارند، این استخر ها غیر قابل انتقال بوده و همچنین فضای ایجاد شده برای ساخت آنها غیر قابل استفاده است، شرایط نگهداری خاصی چه در گرما و سرما داند و در صورت خرابی هزینه های میلیونی برای تعمیرات دارند، مثل استخر های بتونی، پلیمری، پلی اتیلنی و … که همگی نیاز به کندن زمین دارند.

I380X300_6353471557381

2. استخر های پیش ساخته هستند که قابلیت انتقال داشته و میتوان براحتی آنها را در ظرف کمتر از نیم ساعت جابجا نمود. این نوع استخر نیازی به هزینه های عایق بندی و گود برداری نداشته و بعد از نصب یک استخر پیش ساخته میتوان در شرایط مختلف زمانی و آب و هوایی با توجه به نیاز استفاده از فضا آن را جمع نمود در حقیقت این استخر ها آماده و ساخته شده با ابعاد کارخانه میباشند و پرتابل و متحرک و قابل حمل و نقل هستند، هزینه تهیه و خرید این استخر ها بسیار پایین است و تا یک دهم ساخت استخر های دیگر میباشد.